TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

20-12-2014

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

CHÚNG TÔI VÀ CỘNG ĐỒNG ĐỀU HIỂU RẰNG, DÙ CUỘC ĐỜI NÀY CÓ BỂ DÂU, DÙ XÃ HỘI CHÚNG TA CÓ PHÁT TRIỂN ĐẾN ĐÂU THÌ CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ SỨC KHOẺ LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU CỦA MỖI CÁ NHÂN VÀ TOÀN XÃ HỘI, VÌ LẼ ĐÓ CHÚNG TÔI SẼ LÀM TẤT CẢ ĐỂ GÓP MỘT PHẦN NHO NHỎ, DÙ CHỈ RẤT NHỎ THÔI, NGUYỆN  ĐỒNG HÀNH CÙNG CỘNG ĐỒNG VÀ TOÀN XÃ HỘI, CHUNG TAY CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ SỨC KHOẺ VÀ CUỘC SỐNG NÀY NGÀY MỘT TỐT ĐẸP VÀ HÀNH PHÚC HƠN

TRIẾT LÝ KINH DOANH:

  • KHÁCH HÀNG LÀ TRUNG TÂM: Dự đoán trước những mối quan tâm của khách hàng, đáp ứng hơn cả những gì khách hàng mong đợi
  • CON NGƯỜI LÀ TÀI SẢN VÔ GIÁ: kiến thức, kỹ năng, thái độ, được hoà quện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác,đầy thách thức nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh.
  • PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: hành động luôn dựa trên sự quan tâm thấu hiểu, tôn trọng và bảo vệ lợi ích của khách hàng với tôn chỉ lợi ích lâu dài được đặt lên hàng đầu.
  • TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG: lợi nhuận của chúng tôi được san sẻ cho rủi ro trong cộng đồng.