Giới thiệu về công ty

20-12-2014

Giới thiệu về công ty

GIỚI THIỆU CÔNG TY CP SX VÀ DV TM TOÀN NHẤT

GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ CÔNG TY:

  • TÊN GIAO DỊCH: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN NHẤT
  • VỐN ĐIỀU LỆ: 4.900.000.000Đ (BỐN TỶ CHÍN TRĂM TRIỆU ĐỒNG)
  • TRỤ SỞ: 112 NGUYỄN PHỤC, F QUẢNG THẮNG T.P THANH HOÁ THANH HOÁ
  • ĐT 0373952661, - 0376259666  WEBSITE: http://baovecuocsongviet.com/
  • GIÁM ĐỐC TRẦN VĂN TOÀN DĐ 0985901466, - 0948650302
  • GMAIL: BAOVECUOCSONGVIET@GMAIL.COM
  • LÀ MỘT CÔNG TY THƯƠNG MẠI KINH DOANH ĐA NGHÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG TỪ NĂM 2008 VỚI CÁC SẢN PHẨM KINH DOANH GÓP PHẦN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG, VÀ LÀ CÔNG TY HÀNG ĐẦU Ở THANH HOÁ VỀ XỬ LÝ NƯỚC ( XỬ LÝ NƯỚC Ô NHIỄM THÀNH NƯỚC TINH KHIẾT THEO CÁC TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ĐẶT HÀNG VỚITỪNG  QUY MÔ CÔNG SUẤT CỦA DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP).
  • KHẨU HIỆU CỦA CHÚNG TÔI:

+ “ KINH DOANH ĐỒNG HÀNH CUỘC SỐNG”

+ THÀ THIỆT VỀ MÌNH NHƯNG GIỮ CHỮ TÍN ĐỂ PHÁT TRIỂN

+ CHIA SẺ LỢI NHUẬN ĐỂ SAN SẺ RỦI RO TRONG CỘNG ĐỒNG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH:

TỪ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG CHÚNG TÔI THÁY RẰNG: CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ CUỘC SỐNG KHÔNG NHỮNG LÀ CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC , MÀ CÒN LÀ NHU CẦU TẤT YẾU CỦA CUỘC SỐNG, TỪ KHÁT KHAO ĐƯỢC ĂN NO MẶC ẤM, XÃ HỘI TA ĐÃ TIẾN LÊN NHU CẦU ĂN NGON MẶC ĐẸP, TỪ LÚC CON NGƯỜI CHỈ BIẾT CAM CHỊU VỚI SỐ PHẬN, SỐNG CHUNG VỚI BỆNH TẬT THÌ GIỜ ĐÃ CÓ NHU CẦU ĐƯỢC CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ SỨC KHOẺ, TỪ LÚC CHỈ CÓ NGUỒN NƯỚC GIẾNG KHƠI Ô NHIỄM GIỜ ĐÂY XÃ HỘI TA ĐÃ CÓ NHU CẦU DÙNG MÁY LỌC NƯỚC TINH KHIẾT GIA ĐÌNH………

TRƯỚC NHỮNG NHU BỨC THIẾT ĐÓ CỦA CUỘC SỐNG,CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐÃ RA ĐỜI NHƯ LÀ MỘT TẤT YẾU KHÁCH QUAN VÀ MONG MUỐN CỦA CHÚNG TÔI LÀ: KHÁCH HÀNG ĐƯỢC BẢO VỆ SỨC KHOẺ VÀ SỐNG TRONG AN BÌNH – ĐÓ LÀ BỔN PHẬN VÀ CƠM ÁO CỦA CHÚNG TÔI.